Ledenadministratie

Aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in, en doe het samen met een duidelijke pasfoto op de post. Je kunt ook ons digitale formulier invullen.
 
De pasfoto is een vereiste, anders kan je niet worden aangemeld bij de bond!
 
Stuur het formulier naar:
secretariaat@tvzaamslag.nl 


Afmelden?

Begin 2010 is een wetswijziging doorgevoerd over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten.
 
Dit geldt dus ook voor TV Zaamslag. Volgens het wetsvoorstel moeten verenigingen ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. In februari ontvangt de vereniging de voorlopige contributienota van de KNLTB, die is gebaseerd op het aantal leden per 31 januari. 
 
In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.
 
Opzeggen dient te gebeuren via de secretaris, voor 31 januari. 
 
Secretaris:

Sigrid Coone