Ledenadministratie

Aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in, en doe het samen met een duidelijke pasfoto op de post. Je kunt ook ons digitale aanmeldingsformulier invullen.
 
De pasfoto is een vereiste, anders kan je niet worden aangemeld bij de bond!
 
Stuur het formulier naar:
 ledenadministratie@tvzaamslag.nl 

Abonnementskosten senioren: € 85,00

Zomerlidmaatschap*: €50,00

Jeugdcontributie:

Voor jeugdleden t/m 12 jaar : €25,00 

 van 12 tot 18 jaar: €45,00

 

Zomerlidmaatschap TV Zaamslag

Tijdens de zomerstop die gehanteerd wordt bij diverse sportverenigingen, is het mogelijk om gebruik te maken van een zomerlidmaatschap bij TV Zaamslag.

 Wat is een zomerlidmaatschap:

 Je ontvangt een clublidmaatschap bij TV Zaamslag voor de maanden juni, juli en augustus.

  • Je kunt deelnemen aan de toss momenten op dinsdag en/of donderdag avond of op zondagmorgen.
  • Een lidmaatschap met een gereduceerd tarief ad €50,-
  • Je ontvangt tevens een KNLTB lidmaatschap voor 3 maanden, waarmee je deel kunt nemen aan alle KNLTB toernooien gedurende deze periode.
  • Voor de jeugd hanteren we onze jeugdcontributie. Voor jeugdleden t/m 12 jaar €25,- en van 12 tot 18 jaar €45,-

Inschrijven kan via aanmeldingsformulier onder vermelding van ‘Zomerlidmaatschap’

Vergeet niet een recente pasfoto mee te sturen (jpg formaat). Deze is nodig voor op de KNLTB ledenpas. 

 

 

Afmelden?

Begin 2010 is een wetswijziging doorgevoerd over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten.
 
Dit geldt dus ook voor TV Zaamslag. Volgens het wetsvoorstel moeten verenigingen ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. In februari ontvangt de vereniging de voorlopige contributienota van de KNLTB, die is gebaseerd op het aantal leden per 31 januari. 
 
In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.
 
Opzeggen dient te gebeuren voor 31 januari via e-mail: ledenadministratie@tvzaamslag.nl