Verenigingsgegevens

 

Datum van oprichting: 01-01-1968
Verenigingsnummer: 87106

 

Contact:

 

Accommodatie adres:

Tennisvereniging Zaamslag
Sportlaan 1a 
4543 AC Zaamslag 

Postadres: 

 

  

Missie
TV Zaamslag is een tennisvereniging die mensen bij elkaar brengt om te tennissen in een gezellige sfeer. Alle leden zijn gelijk, ongeacht leeftijd of spelniveau. De vereniging biedt daarom mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen om zowel recreatief als prestatief te tennissen. De hoofddoelen van TV Zaamslag zijn het zorgen voor een moderne en aantrekkelijke accommodatie, het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de wensen van alle leden en voor iedereen toegankelijk is en blijft.
Het bestuur van TV Zaamslag wil gedurende de beleidsperiode van 2022-2027 de continuïteit van de vereniging verder waarborgen en de missie van de vereniging ondersteunen door in de genoemde beleidsperiode de volgende punten te realiseren:
TV Zaamslag is een vereniging met een open karakter, het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud;
De belangrijkste pijler van de vereniging zijn de leden. Interactie met diezelfde leden is daarbij cruciaal. Er zal goed geluisterd worden naar de wensen van de leden;
Betrokkenheid, inzet en zelfwerkzaamheid van de eigen leden is een must en zal daarom blijvend worden gestimuleerd;
De vereniging biedt ruimte aan zowel recreatieve als prestatieve leden. Streven is daarom dat deze groepen leden zich , gezamenlijk thuis voelen bij onze vereniging;
Vanuit deze gedachte dienen er (voldoende) activiteiten en faciliteiten op deze verschillende doelgroepen binnen de vereniging te worden afgestemd;
De vereniging moet een gezonde financiële basis hebben;
Een goede accommodatie is cruciaal voor de vereniging. De komende jaren zal waar nodig geïnvesteerd worden in park en kantine.

Huishoudelijk regelement

TV Zaamslag  kent een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de rechten en plichtingen van alle leden vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft op 20 februari 2014 met dit huishoudelijk reglement ingestemd.

Baanregelement

Voor iedereen die gebruik maakt van de banen en/of de wachtruimte van TV Zaamslag - zowel leden, als introducees als niet-leden die banen huren - zijn regels van kracht. Deze zijn vastgelegd in het baanreglement.Het baanreglement is vastgesteld door het bestuur van TV Zaamslag .

Statuten