Aanmeldingsformulier

KNLTB nummer enkel invullen wanneer u lid bent, of eerder lid bent geweest van de tennisbond)

Graag een pasfoto of een foto waarbij het gezicht duidelijk zichtbaar is bijsluiten. Deze is nodig voor het ledenpas.

'Wat leuk dat je lid wilt worden van T.V. Zaamslag. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.'

TV Zaamslag heeft een algemene groepsapp, om tennis gerelateerde activiteiten aan te kondigen. Indien u toegevoegd wilt worden, graag aangeven en ook het mobiele nummer vermelden waarmee u toegevoegd wilt worden.

Uw privacy

TV Zaamslag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Lees hierover meer in onze privacy verklaring.

 

*) Verplicht veld